Հայրենատիրություն. Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները և հարակից հարցեր

Երևան
2012
Pages: 
488

Արա Պապյանի այս աշխատությունը հեղինակի 119 հոդվածների ժողովածու է:
Այն յուրօրինակ ուղեցույց է Հայկական հարցով զբաղվող տարբեր մասնագետների (թուրքագետներ, արևելագետներ, դիվանագետներ, միջազգայնագետներ, պատմաբաններ, քաղաքագետներ և այլք), ինչպես նաև նույն հարցով հետաքրքրվող լայն հասարակության համար:
Ժողովածուն նվիրված է Շուշիի փառահեղ ազատագրման 20-ամյակին: